لزوم ارائه تمام درخواستها از طریق سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

پیرو اعلان های متواتر قبلی، مجدداً از عموم دانشجویان گرامی تقاضا می شود به منظور طرح درخواستهای خود در تمامی حوزه های امور دانشجویی اعم از تسویه، وام و ... صرفاً از امکانات سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات (میز خدمت) به آدرس https://sd.ut.ac.ir/ استفاده نمایند. شایان ذکر است که امور دانشجویی حسب برنامه ریزی بعمل آمده، حداکثر طی دو روز کاری به درخواستهای شما پاسخ داده و در صورت نیاز به پیگیری بیشتر، از طریق همان سامانه با متقاضی مکاتبه خواهد نمود. 
همچنین لازم بذکر است که ارسال درخواست ها از مجاری غیر از سامانه پشتیبانی (همانند ایمیل، تلفن و ...)-فارغ از اینکه رسمیت نداشته و قابل پیگری نیست-امکان رسیدگی فوری را از امور دانشجویی سلب نموده و اولویت پاسخگویی با درخواستهایی می باشد که صرفاً از طریق سامانه به امور دانشجویی واصل شده است. همچنین به منظور رسیدگی عاجل به موارد ارسالی، از عموم دانشجویان محترم تقاضا می شود از ارسال درخواستها به واحدهای غیر مرتبط اجتناب نموده و بعلاوه در انتخاب "عنوان" درخواست خود دقت لازم مبذول نمایند. 
قبلاً از همکاری و توجهی که مبذول می دارید سپاسگزاریم.
 
 

دکتر سید حامد موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مسئولیت این معاونت را بر عهده دارند.

 

وظایف و اهداف دفتر معاونت :

معاونت اجرایی دانشکده فنی کاسپین وظیفه مدیریت امور اجرایی، اداری، مالی، دانشجویی و فرهنگی را بر عهده دارد.

این معاونت در بخش دانشجویی و فرهنگی، وظیفه مدیریت برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی دانشکده از جمله امور رفاهی و فرهنگی، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی، امور انضباطی و سیاست‌گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد.

این معاونت در بخش امور اجرایی، اداری و مالی، وظیفه مدیریت کلیه امور مالی، اداری و منابع انسانی، امور حقوقی، طرحهای عمرانی، امور رفاهی اعضای هیأت علمی و کارکنان، امور خدماتی و پشتیبانی، حفظ و حراست از اموال دانشکده، تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه‌های توسعه و حفاظت از دانشکده را بر عهده دارد.

اهم کارهای صورت گرفته در امور مالی دانشکده فنی کاسپین به شرح زیر می باشد:

 

1- تهیه لیست‌های دستی مربوط به پرداخت های پیش آمده

2- بررسی کلیه لیست ها و تنظیم لیست بیمه کارکنان پیمانی و قرارداد معین و انجام امور بیمه

3- تهیه لیست‌های ماُموریت و پرداخت آن

4- کلیه کارهای مربوط به تعهدات و اعتبارات

5-کارهای مربوط به دریافتها و پرداخت‌ها و همچنین تنظیم کلیه اسناد مربوط به آنها

6- تهیه و تنظیم اسناد مالی بر اساس ردیف بودجه (سایر فصول-تجهیزات-کمک-درآمد)

7- تهیه و تنظیم لیست‌های درآمد آموزشی و پیگیری درخصوص دریافت درآمدها

8- ارائه اسناد به واحد رسیدگی جهت کسر کردن بودجه دریافت شده

9- کلیه امور مربوط به بایگانی واحد حسابداری

10- تهیه و تنظیم و پرداخت قراردادهای منعقده

11- تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی حسابهای مستقل برای هرماه

12- تهیه و تنظیم گزارش مالی درخصوص میزان بودجه و هزینه انجام شده

 

اعضای دفتر  :

معاونت اجرایی: دکتر سید حامد موسوی

مسئول دفتر: خانم فرشته قسمت پور        

 

 

شماره تماس دفتر :

8604 4460 (13) 98+

 

آدرس پست الکترونیکی دفتر :

ghesmatpor@ut.ac.ir