دانش آموختگان

ارتباط با دفتر دانش آموختگان
لطفاً جهت ارتباط با دفتر دانش آموختگان دانشکده اطلاعات خود را ثبت نمایید.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
Text to Identify

دانش آموختگان

 

 

 

 

دانش‌آموختگان دانشگاه تهران سرمایه‌های گرانقدر انسانی می‌باشند که ایجاد یک ساز و کار مشخص و پایدار برای حفظ ارتباط با آنها بسیار ضروری است. از طریق این ارتباط هم دانشگاه جهت رشد و ارتقای خود از ظرفیت موجود دانش‌آموختگان بهره می‌برد و هم دانش‌آموختگان برای کسب موقعیت‌های مناسب حرفه‌ای و موفقیت در مسیر تحقق بخشیدن به ایده‌های خود از حمایت دانشگاه سود می‌برند. در این راستا، دفتر دانش‌آموختگان دانشگاه تهران به منظور ایجاد یک رابطه دوطرفه مفید و مؤثر بین دانشگاه تهران و دانش‌آموختگان آن راه‌اندازی گردیده است. مأموریت این دفتر علاقه‌مندسازی، آگاه‌سازی و درگیر ساختن دانش‌آموختگان به منظور یک تعامل سازنده دوسویه می‌باشد. با ایجاد این رابطه پویا انتظار می‌رود که بخش عظیمی از استعدادها و ظرفیت‌های معطل در زمینه‌های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و غیره که می‌تواند سبب رشد و شکوفایی کشور گردد به کار گرفته شود. دفتر دانش‌آموختگان به صورت چتری بر سایر انجمن‌ها و کانون‌های دانش‌آموختگی فعال در دانشگاه تهران عمل خواهد نمود. عمده فعالیت‌های دفتر، در مدیریت و تنظیم رابطه دانش‌آموختگان با دانشگاه و کانون‌های موجود در آن خواهد بود. دفتر دانش‌آموختگان از همه دانش‌آموختگان عالیقدر دانشگاه دعوت می‌نماید تا این دفتر را در رسیدن به اهداف خود یاری نمایند.