مرکز کامپیوتر دانشکده فنی کاسپین با مساحت تقریبی 100 متر مربع وشامل سایت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مشتمل بر 40 دستگاه کامپیوتر است که به اینترنت وصل می‌باشند و در اختیار دانشجویان قرار دارند.

در بخش خوابگاهها این ارتباط از طریق وایرلس wireless برقرار شده و خوابگاه برادران با 5 دستگاه کامپیوتر و خوابگاه خواهران با 5 دستگاه کامپیوتر به این شبکه متصل شده اند و قرار است بزودی تعداد دستگاهها و خدمات به خوابگاها نیز توسعه یابد. 

در بخش های اداری و اساتید و واحدهای کتابخانه و آزمایشگاهها و انجمن های دانشجویی در مجموع 67 دستگاه کامپیوتر وجود دارد که از امکانات اینترنت برخوردار می باشند.

 

 

 ارتباط با مسئول سایت:

  ایمیل:    v_bakhshi@ut.ac.ir

 

شماره تلفن :    44609278-013

پهنای باند دانشکده از mb/s 20   بهmb/s 40  افزایش یافت .