مرکز کامپیوتر دانشکده فنی کاسپین با مساحت تقریبی 100 متر مربع وشامل سایت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مشتمل بر 40 دستگاه کامپیوتر است که به اینترنت وصل می‌باشند و در اختیار دانشجویان قرار دارند.

در بخش خوابگاهها این ارتباط از طریق وایرلس wireless برقرار شده و خوابگاه پسران و دختران به این شبکه متصل شده اند. 

در بخش های اداری و اساتید و واحدهای کتابخانه و آزمایشگاهها و انجمن های دانشجویی در مجموع 67 دستگاه کامپیوتر وجود دارد که از امکانات اینترنت برخوردار می باشند.

 

 ارتباط با مسئول سایت:

  ایمیل:    v_bakhshi@ut.ac.ir

شماره تلفن :    44609278-013