اعضای هیات علمی

سید حامد موسوی

سید حامد موسوی

سید حامد موسوی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محبوبه احمدی گیلاکجانی استفاده از میدانهای الکتریکی در جدا سازی امولسیونهای آب در نفت کارشناسی
فاطمه اجودانی جداسازی گازهای NOx از هوا توسط غشا ماتریس آمیخته حاوی نانو ذرات MOF کارشناسی ارشد
محمدصادق امیرزاده بوربور سنتز گرافن با روش رسوب دهی شیمیایی بخار و انتقال آن به زیر لایه پلیمری کارشناسی ارشد
پیام عسگری سنتز و شناسایی چارچوب آلی- فلزی و به کارگیری آن برای جذب کاتیون های فلزی از محیط های آبی کارشناسی ارشد
محمدجواد عسکری سلوش پروژه تخصصی کارشناسی
صادق اسمعیلی تاثیر فعال کننده های سطحی و جامدات بر امولسیون نفت خام در آب و پایداری آن کارشناسی
فاطمه بابائی جذب سطحی دی اکسید کربن توسط جاذب SBA اصلاح شده کارشناسی ارشد
سامان باقرپور ساخت نانو سیال از نانو آلومینای عامل دار شده به منظور بکارگیری در ازدیاد برداشت نفت کارشناسی ارشد
بهنوش برزگر آنالیز و مکان یابی نقاط داغ حاصل از احتراق بر روی پوسته لوله کوره های فرآیندی با کویل خمیده کارشناسی ارشد
غلامرضا بزرگ پناه خراط پروژه تخصصی کارشناسی
فروغ فکری مطالعه و بررسی روشهای مختلف جدا سازی اموسیونهای آب در نفت کارشناسی
امیرسهیل فروغی بررسی امولسیون ها و پارامتر های موثر بر تشکیل آن کارشناسی
مهدیه قدیری صوفی جذب سطحی دی اکسید کربن با جاذب غربال مولکولی کربنی کارشناسی ارشد
رضا غدیری زاده بررسی آزمایشگاهی تاثیر ذرات جامد معدنی بر روی رسوب آسفالتین کارشناسی ارشد
حمید قربانی شیراز ساخت و مشخصه یابی سلولهای خورشیدی هیبریدی بر پایه اکسید تیتانیوم و سیلیکون به منظور افزایش کارایی کارشناسی ارشد
انصار حبیبی داوانی پروژه تخصصی کارشناسی
عطیه حسنی پروژه تخصصی کارشناسی
امیر حسن خواه طراحی و ساخت پایلوت خشک کن شلتوک برنج تحت هوای گرم پیوسته با حداکثر بازده کیفی و کمی کارشناسی
سیده نرجس حسینی پروژه تخصصی کارشناسی
شاهرخ هوشیار بررسی تجربی ماندگی فاز پراکنده و توزیع اندازه قطره و قطر میانگین قطره در یک ستون استخراج شیبل در حضور نانو ذرات کارشناسی ارشد
فاروق کریمیان پروژه تخصصی کارشناسی
ستاره خوش سرور مطالعه پدیده های بنیادین و متغیر های موثر در طراحی پیوند دهند ه های الکترو استاتیک کارشناسی
محمد لحاف دوزیان تاثیر امواج ماکروویو بر جداسازی امولسیون های نفت خام کارشناسی
سعید محمودی تاثیر دما ویسکوزیته و رقیق سازی بر جداسازی امولسیون های نفتی از آب کارشناسی
فاطمه معصومی بکارگیری غشاهای نانوساختار الیاف توخالی برای جداسازی امولسیونهای آب در نفت کارشناسی
حسین محمدی مدلسازی هیدرودینامیک جریان گاز –جامد در راکتور VSS بخش عاری سازی (استریپر) فرآیند کارشناسی ارشد
میثم محمدی طبالوندانی بررسی تعادل و سینتیک جداسازی توریم با استفاده از استخراج کننده های D2EHPA و سیانکس301 با استفاده از سیستم قطره منفرد کارشناسی ارشد
علی مرادخانی کاربردهای نانوتکنولوژی در پالایش گاز کارشناسی
زهرا موحدزاده بررسی اثر افزودن نانو ذرات بر امولسیون های آب در نفت به منظور افزایش نرخ جداسازی امولسیون کارشناسی
پریسا نقدی تیل پروژه تخصصی کارشناسی
محمد نعمتی الاشتی پروژه تخصصی کارشناسی
محمدمعین رازنهان بررسی و مدل سازی ساختار آمین ها به منظور بهینه سازی جذب co2 با استفاده از پارامترهای ساختاری کارشناسی ارشد
مریم رضوانی نیا پروژه تخصصی کارشناسی
مهنوش صالحی پروژه کارشناسی کارشناسی
سیدمحمدجواد سیدی پروژه تخصصی کارشناسی
زینب توفیق عدالتخواه مطالعه پدیده های بنیادین و متغیر های موثر در طراحی پیوند دهند ه های الکترو استاتیک کارشناسی
روح اله وکیلی پروژه تخصصی کارشناسی
مسعود یعقوبی بررسی عوامل موثر بر توزیع اندازه قطرات غشای مایع امولسیونی در یک دستگاه میکسر ستلر افقی کارشناسی ارشد
شهناز یاورپور سنتز مبادله کننده معدنی نانو ساختار Fexsnysm1xy/molybdophosphate و بررسی کاربرد آن در حذف رادیونو کلئیدها از محلول های آبی کارشناسی ارشد
فرناز ظهیری ناو بررسی رفتار رسوب گذاری اسفالتین در حضور نانو ذرات کارشناسی
هادی اعلمی فریمان US Foreign Policy towards Latin America: A Comparison of Obama and Trump Administrations دکتری دانلود 1399/04/30
طه اکرمی تحلیل مقایسه ای رابطه ماهیت در حال تحول تهدیدهای امنیتی و قدرت نظامی آمریکا در دوران اوباما و ترامپ دکتری دانلود 1398/11/21
نرگس امیدفر جذب سطحی دی اکسید کربن توسط نانولوله‌های کربنی اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
محمد صادق امیرزاده بوربور سنتز گرافن با روش رسوب دهی بخار شیمیایی و انتقال آن به زیرلایه های پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/01
شهناز یاورپور سنتز مبادله کننده معدنی نانوساختار Fe(III)xSn(IV)ySn(II)1-x-y/Molybdophosphate و بررسی کاربرد آن در حذف رادیونو کلئیدها از محلول های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/09
محمد اوسط بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رسوب گذاری آسفالتین در لوله کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
فاطمه بابایی جذب سطحی دی اکسید کربن توسط جاذب SBA اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
سامان باقرپور ساخت نانوسیال از نانوآلومینای عاملدار شده به منظور بکارگیری در ازدیاد برداشت نفت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
بهنوش برزگر آنالیز و مکان یابی نقاط داغ حاصل از احتراق بر روی پوسته لوله کوره های فرآیندی با کویل خمیده کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
علی حاتم نژاد Dual-Layer Hydrophobic Membrane Synthesis via Electrospinning Method for Membrane Distillation کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
امیر حسن پور شکست امولسیون آب در نفت با استفاده از میدان های الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
حمیدرضا حقی بررسی تجربی انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی درون میکروکانال در حضور میدان مغناطیسی چرخشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/04
هدیه خلیلی Removal of Methylene blue using orange peel modified with SDS anionic surfactant and Fe3O4 magnetic nanoparticles کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
محمد معین رازپنهان Study and modeling of amine structures in order to CO2 absorption by using structural parameters کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/11
مرسده سالار منش بررسی اثر توأمان دما و میدان الکتریکی بر جداسازی آسفالتین از نفت‌خام مرده کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
فرشید شیبانی بررسی بازده وضرایب انتقال جرم برای ستون دیسک چرخان دراستخراج مس بوسیله ی استخراج کننده کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/28
فریار شجاعتی Characterization of Asphaltene of one of the Iranian Southern Oil Field – Investigation of the Impact of Brine Composition & Nanoparticle کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
حامد عبدلی بررسی بازده و ضرایب انتقال جرم برای ستون ضربه ای سینی دار در استخراج مس کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/28
پیام عسگری سنتز و شناسایی چارچوب فلز-آلی و به کارگیری آن برای جذب کاتیون های فلزی از محیط های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
مهدیه قدیری صوفی جذب سطحی دی‌اکسیدکربن توسط جاذب غربال مولکولی کربنی از گاز دودکش کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
حمید قربانی شیراز yساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی هیبریدی بر پایه ی سیلیکون و اکسید تیتانیوم به منظور افزایش کارایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
مریم قیطانی مطالعه آزمایشگاهی آثار حضور میدان الکتریکی بر تجمیع الکترواستاتیکی آسفالتین در نفتهای خام مرده کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/05
حامد کاظمی گلباغی بررسی عملکرد واحد نمک زدای میادین نفتی غرب کشور تحت شرایط عملیاتی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
حسین محمدی Hydrodynamic simulation of gas-solid flow in the VSS reactor and stripper of FCC process کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/16
میثم محمدی طبالوندانی بررسی تعادل و سینتیک جداسازی توریم با استفاده از استخراج-کننده¬هایCyanex301 و D2EHPAدر ستون قطره¬ی منفرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
شاهرخ هوشیار An experimental study of dispersed phase holdup, drop size distribution and mean drop size in a Scheibel extraction column in the presence of nano particles کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/17
بهرام یوسفی باصری Effective removal of heavy metal ions from aqueous solutions using Clinoptilolite modified by Zirconium phosphate کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16