تقویم واطلاعیه های آموزشی

◄ کلیه اطلاعات مربوط به مقررات و زمان‌بندی‌های آموزشی در سایت جدید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  egufa.ut.ac.ir

دانشجویان کارشناسی:   

eng_undgrad@ut.ac.ir

دانشجویان کارشناسی ارشد: 

eng_grad @ut.ac.ir

ذکر نام وشماره دانشجویی الزامی است

 

شهریه دانشگاه تهران برای کلیه مقاطع و دوره ها

◄سامانه پشتیبانی جهت ثبت و پیگیری درخواستهای دانشجویان محترم به آدرس اینترنتی  http:\\its3.ut.ac.ir 

نحوه ارائه و پیگیری درخواست در سامانه

ftp دانشکده

 

 

◄زمان اخذ مجوز دفاع ازپایان نامه/رساله دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی در نیمسال 2 - 97 ، از ۱۳/‏۱۱/‏۹۷‬ لغایت ۹۸/۶/۱۳  و زمان دفاع از پایان نامه/رساله، از ۲۰/‏۱۱/‏۹۷‬ لغایت ۹۸/۶/۲۰ اعلام می گردد.
 

 

◄هزینه پست گواهی موقت فارغ‌التحصیلان به شماره حساب 18712180 بانک تجارت شعبه اردیبهشت معاونت آموزشی دانشگاه تهران واریز شود.

 

◄دانشجویان محترم دوره مجازی جهت تماس با کارشناس آموزش مجازی با شماره 01344609142  تماس حاصل فرمایید.

 
◄وبگاه معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنی به آدرس: