اعضای هیات علمی

تارا فریضه

تارا فریضه

تارا فریضه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 01344608604
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محبوبه انورپور طراحی پای مصنوعی زیر زانو با استفاده از بازیابی انرژی در سیکل راه رفتن کارشناسی
علیرضا بزرگ چنانی ماشین کاری به کمک ارتعاشات فراصوت کارشناسی
زهرا داداشی بررسی بویلرها و راهکارهای افزایش راندمان بویلر بخار کارشناسی
سبحان دهقان نوازچوکامی بررسی پیش بینی مرحله گذار به خستگی در حین انجام ورزش های ایزومتریک و تاثیر حمل بار و خستگی ناشی از آن بر ویژگی های راه رفتن کارشناسی
فاطمه حسین قراری فومنی مواد حافظه دار و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی به ویژه در قلب و عروق کارشناسی
نیما معقولی بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر سرعت راه رفتن افراد سالم کارشناسی
شهریار نادرمحمد بررسی اثر اورتز فعال مچ پا بر سینماتیک راه رفتن در افراد ناتوان کارشناسی
محمدرضا ناظم زاده نراقی استفاده از انرژی بازیابی شده در سیکل راه رفتن جهت تولید توان در مچ پای مصنوعی کارشناسی
امیرمحمد پورمحمدی بررسی عملکرد موقعیت دهنده ها در شیرهای کنترلی کارشناسی
سینا قوی پیکر بررسی اثر خستگی و سطح فعالیت بدنی و در نتیجه تاثیرات ناشی از آن بر راه رفتن انسان کارشناسی
حمیدرضا ستاری بررسی روش های کنترلی یادگیری تقویتی کارشناسی
محسن سهرابی طراحی و کاربرد مکانیزم چرخ ژنوا در مهندسی مکانیک کارشناسی
علیرضا سلطانی گوراب پسی کاربرد نظریه آشوب در تعیین روند تغییرات یک سهم در بازار بورس کارشناسی
مهدی طاهری بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر سرعت راه رفتن معلولین کارشناسی
محمدرضا توکلی مواد حافظه دار و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی کارشناسی
پدرام وطن خواه فتمه سری بهره برداری از انرژی خورشیدی به منظور کاهش مصرف انرژی و آلایندگی زیست محیطی کارشناسی