اعضای هیات علمی

تارا فریضه

تارا فریضه

تارا فریضه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 01344608604
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محبوبه انورپور طراحی پای مصنوعی زیر زانو با استفاده از بازیابی انرژی در سیکل راه رفتن کارشناسی
علیرضا بزرگ چنانی ماشین کاری به کمک ارتعاشات فراصوت کارشناسی
زهرا داداشی بررسی بویلرها و راهکارهای افزایش راندمان بویلر بخار کارشناسی
سبحان دهقان نوازچوکامی بررسی پیش بینی مرحله گذار به خستگی در حین انجام ورزش های ایزومتریک و تاثیر حمل بار و خستگی ناشی از آن بر ویژگی های راه رفتن کارشناسی
فرشاد حقگودریاکناری بررسی معیار پایداری جایگزین برای معیار محافظه کارانه zmp در آنالیز راه رفتن انسان کارشناسی
فاطمه حسین قراری فومنی مواد حافظه دار و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی به ویژه در قلب و عروق کارشناسی
شهریار نادرمحمد بررسی اثر اورتز فعال مچ پا بر سینماتیک راه رفتن در افراد ناتوان کارشناسی
امیرمحمد پورمحمدی بررسی عملکرد موقعیت دهنده ها در شیرهای کنترلی کارشناسی
محمدرضا توکلی مواد حافظه دار و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی کارشناسی