اعضای هیات علمی

جمشید محمدی روشنده

جمشید محمدی روشنده

جمشید محمدی روشنده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا افشاری نژادرودسری پروژه تخصصی کارشناسی
آیسان اکبرزاده پروژه تخصصی کارشناسی
امیرحسین اخوان ارمکی بررسی چسب و کاربرد پلی یورتانها کارشناسی
ادریس الله یاری پخت کاه گندم با مخلوط حلالهای آلی (اتیلن گلایکول - دی اتیلن گلایکول) کارشناسی
احسان امینی ساخت جاذب از چوب بامبو وبررسی اثر شرایط محیطی وهیدرولیکی بر روی چذب فلز سنگین سرب توسط آن کارشناسی ارشد
امیرحسین امیریان چایجانی پروژه تخصصی کارشناسی
دانیال باجلان تهیه و بررسی کامپوزیت های سبز اصلاح شده از کاه برنج بر پایه ی نشاسته،خواص مکانیکی و حرارتی کارشناسی
متین دلیربوستانسرایی پروژه تخصصی کارشناسی
سعید دلیری نژادشیخانی بررسی شدت نور و تغییرات دما روی ریز جلبک بومی خلیج فارس بمنظور افزایش تولید لیپید جهت تهیه بیودیزل کارشناسی ارشد
فاطمه دیرینی پروژه تخصصی کارشناسی
احسان خلیلی پروژه تخصصی کارشناسی
رشحه سادات اشراقی نائینی پروژه کارشناسی کارشناسی
علی فاضلی سندیانی پروژه تخصصی کارشناسی
رضا قاسمی خزینه قدیم مورفولوژی فوم های پلی اتیلن/ کوپلیمر اتیلن- وینیل استات: اثر نانو سیلیکات لایه ای و رفتار فازی کارشناسی ارشد
ابوالفضل قزی سازگارسازی زوج پلیمر امتزاج ناپذیر پلی اتیلن/ کوپلیمر اتیلن- وینیل استات و اثر نانو ذرات مختلف کارشناسی
الهام قربانی شیخ نشین بررسی و طراحی آب شیرین کن های خورشیدی کارشناسی
محمد حاجیلوئی ناصر پخت کاه گندم با حلال آلی کارشناسی
سیده پگاه حاجی میرزاطیب جذب سطحی کارشناسی
آرمان حکیمی جاوید روش جلوگیری ازفرایند پلاستیکی شدن درغشاهای پلیمری مورداستفاده درجداسازی گازی کارشناسی
فاطمه جعفری پروژه تخصصی کارشناسی
رضا خاکپورنصراله آبادی پروژه تخصصی کارشناسی
علی اکبر خدائی تهیه کوپلیمرهای قطعه ای از اتیلن گلایکول و لاکتاید کارشناسی
لقمان گلباغی طراحی تولید پلی لاکتاید از نشاسته ذرت کارشناسی
مهدی ترابی خداشهری سنتز و خالص سازی بریلیم کارشناسی
بایزید محمودی پروژه تخصصی کارشناسی
حامد ملکیان طراحی ظروف فرآیندی کارشناسی
مریم ملکی طالقانی پروژه تخصصی کارشناسی
سیدمحمد محمدی ساداتی تهیه و بررسی فیلم های هوشمند نانو کامپوزیتی بر پایه کیتوسان / نانو سلولز حاوی کورکومین به منظور استفاده به عنوان بسته بندی مواد غذایی کارشناسی ارشد
حامد موحدی صیقلان پروژه کارشناسی کارشناسی
سیدمسعود ناصرزاده تهیه و ارزیابی هیدروژلهای نانوکامپوزیتی پلی آکریلیک اسید/اکسید تیتانیوم به منظور جذب رنگ متیلن آبی کارشناسی ارشد
علی نظری بررسی و مطالعه منابع طبیعی متادی کول کارشناسی
نرگس امیدفر نانو لوله های کربنی و بررسی جذب سطحی زنون روی نانو لو له های کربنی کارشناسی
اناهیتا پیرورام پروژه تخصصی کارشناسی
سیروان قوامی گرآباد ریز ساختار فوم های نیمه هادی نانوکامپوزیتی پلی اتیلن/ کوپلیمر اتیلن – وینیل استات: اثر حضور نانو ذرات گرافیت و پدیده های بین سطحی کارشناسی ارشد
آرمین ربیعی پروژه تخصصی کارشناسی
نسرین رحمتی نواشنق پروژه تخصصی کارشناسی
محمدعلی رحمت نیا پروژه تخصصی کارشناسی
شیما رضائی پروژه تخصصی کارشناسی
رضا اسدی ملکشاه بررسی سینتیک تخریب پذیری گرمایی به همراه تخریب هیدرولیزی پلی لاکتیک اسید و طراحی رآکتور مربوطه کارشناسی
محمدسعید سواری پروژه تخصصی کارشناسی
میرسعید سیدرحمانی پروژه تخصصی کارشناسی
نرگس شهبازیان پروج پروژه تخصصی کارشناسی
نرگس شاهقلیان قهفرخی تهیه و بررسی فیلم های هوشمند و زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته/ نانو ذرات اکسید روی حاوی کورکومین به منظور کاربرد در بسته بندی مواد غذایی کارشناسی ارشد
محمد شاه وردیان اویلی طراحی مایکرو فلودایزر کارشناسی
حدیثه شمس ریزی طراحی واحد خشک کن های بستر سیال برای تولید fed3 کارشناسی
نرجس خاتون ابراهیمی طرح امکانسنجی ظروف یک بار مصرف پلاستیکی تجزیه پذیر کارشناسی
راضیه احمدی زاده طراحی و ساخت داربست¬های نانویی از پلیمرهای زیست تخریب¬پذیر به وسیله روش الکتروریسی به منظور استفاده در مهندسی بافت کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/16
رضا اسفی لار طراحی بهینه و تحلیل اکسرژی فرآیند ترکیبی جداسازی هوا، گازسازی سوخت و تبخیر گاز طبیعی مایع‌شده کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/07
مریم آقاجمالی تهیه نانو کامپوزیت‌های پلبمری ریست تخریب‌پذیر حاوی دارو کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
احسان امینی ساخت جاذب از چوب بامبو و بررسی اثر شرایط محیطی و هیدرولیکی بر روی جذب فلز سنگین سرب توسط آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
جواد پاینده سنتز و بررسی کوپلیمرهای سه قطعه‌ای زیست تخریب‌پذیر از ال- لاکتاید و تری متیلن کربنات کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/07
بهمن ترابی نژاد سنتز و بررسی خواص کوپلیمرهای سه قطعه‌ای از L- لاکتاید و اپسیلون کاپرولاکتون و تهیه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت از آنها کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
میثم جعفری بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت پلیمری تجزیه پذیر با خاک رس نانو کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
نوریا چعبی Pharmaceutical wastewater treatment using biochar produced from microalgae of native Persian Gulf کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/14
مجید حقدادی تهیه و بررسی بیو کامپوزیت های سلولز حاصل از پخت کاه برنج بنزیله شده و پلی لاکتاید و نانوذره کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
فاطمه دیرینی تهیه و مطالعه کامپوزیتها و نانوکامپوزیتهای لیکور پخت کاه برنج بنزیله/پلیلاکتاید/ خاک رس نانو کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
سعید دلیری نژاد شیخانی Investigation of the effects of temperature and luminous intensity on native microalgae of Persian Gulf to increase lipid production for biodiesel preparation کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
اسماعیل دهقان تهیه کوپلیمرهای قطعه ای از اتیلن گلایکول و لاکتاید کارشناسی
محمد دواچی فرآیند ساخت و بررسی خواص نخ بخیه قابل جذب بر پایه لاکتاید،گلیکولاید و تری متیلن کربنات (LA/GA/TMC) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مجید ستوده چافی Preparation and investigation of starch/polyvinyl alcohol bio nanocomposites containing cellulose nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
رزا سعیدی Compatibilization of immiscible binary blends based on PE/EVA in nanocomposite films: effect of different nanoparticles and processing parameters کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
نرگس شاهقلیان قهفرخی تهیه و بررسی فیلم‌های هوشمند و زیست تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته/ نانو ذرات اکسید‌ روی حاوی کورکومین به‌ منظور کاربرد در بسته بندی مواد غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
مریم شجاع قلعه رودخانی تهیه و بررسی کامپوزیتهای زیست‌تخریب پذیر نشاسته/کاه برنج گرمانرم شده: اثر ترکیبی میکروپرکننده های حاصله از فرآیند بنزیله کردن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/02
علی شریفی Preparation and characterization of biodegradable polyolactic acid/acetylated rice straw composites: effect of thermoplastic lignocellulosic filler and process variables کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/28
یاسر ضیایی شیرکلامی تاثیر کاه گندم بادی متیل فرم آمید روی خصوصیات خمیر و کاغذ کارشناسی ارشد دانلود 1385
احمدرضا عباسی بررسی سینتیک تبلور غیرهم‌دمای پلی‌آمید 12 در نانوکامپوزیت‌های پلی‌آمید 12/کوپلیمر توده‌ای استایرن-بوتادی‌ان-استایرن/نانورس کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/03
رضا غائمی فومهای نیمهرسانا پلیاتیلن/کوپلیمر اتیلن-وینیلاستات حاوی نانولوله هایکربنی: اثر ترکیب درصد و موقعیت قرارگیری نانوپرکننده کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
فاطمه غلامی یگانه تهیه وبررسی کمپوزیت های ازپلی اتیلن ونشاسته کارشناسی
رضا قاسمی خزینه قدیم Morphology of Polyethylene/Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer Foams: Effects of Layered Nanosilicate and Phase Behavior کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/03
منا قربانی چابکی تهیه و مطالعه کامپوزیتها و نانوکامپوزیتهای کاه برنج بنزیله/پلیلاکتاید/ خاک رس نانو کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/7
احمد قضاتلو تاثیر پخت کاه برنج بادی متیل فرم آمید روی خصوصیات خمیر و کاغذ کارشناسی ارشد دانلود 1384
سیروان قوامی گرآباد ریزساختار فوم‌های نیمه‌ هادی نانوکامپوزیتی پلی‌اتیلن/کوپلیمر اتیلن-وینیل استات: اثر حضور نانوذرات گرافیت و پدیده‌های بین سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/03
بهدخت کدیور تهیه و بررسی بیوکامپوزیت ها و نانوکامپوزیت های لیکور حاصل از پخت کاه بنزیله شده و پلی کاپرولاکتون کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
احسان کرباسی Extension of air-gap membrane distillation (AGMD) process (Experimental and numerical study of AGMD for 18O isotope enrichment) کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/06
احسان یگانه تولید و کنترل کیفی رادیوکنژوگه ی 166Ho-PLLA به منظور درمان هدفمند تومور کبد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/12
سید محمد محمدی ساداتی تهیه و بررسی فیلم های هوشمند نانوکامپوزیتی بر پایه کیتوسان/نانوسلولز حاوی کورکومین به منظور استفاده به عنوان بسته‌بندی مواد غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/09
شهرام نوائی ارده طراحی و ساخت مینی دایجستر و بررسی شرایط پخت مواد لیگنو سلولزی از جمله کاه برنج و باگاس به روش حلال آلی کارشناسی ارشد دانلود 1381
هامون نوری Investigation of Effect pH, Carbon and Nitrogen on کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
ریحانه هنری‌‌پناه ساخت و مشخصه یابی زیست‌‌نانوکامپوزیت سدیم‌‌آلژینات - هیدروکسی‌‌آپاتیت تقویت شده با نانوذرات اکسید روی جهت کاربرد در مهندسی بافت سخت و نرم استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27