اعضای هیات علمی

عمیدالدین نورعلیشاهی

عمیدالدین نورعلیشاهی

عمیدالدین نورعلیشاهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا عباسی :فرآیند گوگرد زدایی از نفت کوره و روش های آن کارشناسی
حمیدرضا عباسی شیرین سازی آب به کمک فناوری های پایدار کارشناسی
بهاره عبدوس شبیه سازی و بهینه سازی یک سیستم انرژی هیبریدی مبتنی بر زیست توده با هدف تولید همزمان برق، گرما و سرما کارشناسی ارشد
حسین عربی علی آبادی بررسی فناوری های نوین خشک کردن و اماده سازی میوه ها با هدف حفظ خواص کارشناسی
فاطمه اسلام جمال مطالعه ایزوترم های جذب سطحی در فازگاز مایع و تاثیر خواص فیزیکی و شیمیایی جاذب بر آنها کارشناسی
مهرانه فاخری مطالعه تاثیر خواص الکتروکاتالیستی نانو کامپوزیتی اکسید فلز - نانو لوله های کربنی به عنوان بهبود دهنده کاتالیست در واکنش آندی پیل های سوختی الکلی مستقیم کارشناسی
سینا فروغی مطالعه کاربرد کاربید فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور برای تبدیل زیست توده کارشناسی
مجتبی حسینی بررسی حذف فنول از آب با استفاده از نانو ساختار کربنی کارشناسی
امیر کاظمی نجف آبادی بررسی جایگزینی شکر با سوکرالوز در فرآیند تولید بستنی رژیمی و مطالعه تاثیرات آن بر خواص ارگانولوپنتکی کارشناسی
فرزاد خواجوی قره میرشاملو بررسی و مطالعه فرآیندهای اسانس گیری از بادام تلخ کارشناسی
رستم خدادادی خواص کاتالیستی و کاربردهای نایترایدها کارشناسی
فاطمه محمدی تصفیه فاضلاب های صنعتی با میزان آلایندگی بالا با استفاده از تکنولوژی میدان الکترومغناطیسی در حضور نانوذرات کارشناسی ارشد
مریم نوری کشتکار استفاده از نانو کامپوزیت های نانو ذرات فلزات واسطه و نانو لوله های کربنی به عنوان پایه کاتالیست در واکنش آندی پیل های سوختی الکلی در دمای پایین کارشناسی
رضا رحیمی کاکلکی مطالعه تاثیر خواص فیزیکوشیمیایی نانو ذرات پلاتین در حضور نانو ذرات اکسید فلز به عنوان کاتالیست در واکنش الکترواکسیداسیون متانول کارشناسی
دانیال رحمانی بررسی فناوری های نوین خشک کردن و آماده سازی گیاهان دارویی با معیار خواص درمانی کارشناسی
محمدعلی رحمت نیا ساخت جاذب از چوب درخت سدر و بررسی اثر شرایط محیطی بر ظرفیت جذب فلز سنگین سرب توسط جاذب کارشناسی ارشد
آرام رشیدی پور بررسی واحد مایع سازی گاز طبیعی در مقیاس کوچک کارشناسی
حسین پهلوانی سنتز نانوکامپوزیت گرافن متخلخل/ پلی آنیلین و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن برای استفاده در الکترود ابرخازن ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/31
روح انگیز جمشیدزاده Structure-Function Relationship of Transition Metal Oxide and Graphene oxide Nanocomposite as the support of Pt nanoparticles for Methanol electro-oxidation reaction کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/31
امیر حسن پور شکست امولسیون آب در نفت با استفاده از میدان های الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
محمد علی رحمت نیا ساخت جاذب از چوب درخت سدر و بررسی اثر شرایط محیطی بر ظرفیت جذب فلز سنگین سرب توسط جاذب کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
محمد جواد شریفی Manufacturing Magnetic Composite nano Sorbent and Investigation of adsorption of heavy metals Nickel and Cobalt on it کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
بهاره عبدوس شبیه سازی و بهینه سازی یک سیستم انرژی هیبریدی مبتنی بر زیست توده با هدف تولید همزمان برق، گرما و سرما کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
معصومه غرب مطالعه بر روی تاثیرات نانو ذرات پوشش داده شده بوسولیک اسید برروی تجمعات پروتئین در بیماری آلزایمر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
فاطمه محمدی تصفیه فاضلاب های صنعتی با میزان آلایندگی بالا با استفاده از تکنولوژی میدان الکترومغناطیسی در حضور نانو ذرات کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/28
میثم ملک محمدی استفاده از نانو کاتالیست های سنتز شده بر پایه چارچوب های آلی-فلزی (MOF) در فرایند ریفرمینگ بخار الکل ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
مصطفی منتظری بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرایند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/25
احسان وحیدزاده Study of removal of VOCs from air flow using Titanium dioxide modified with nitrogen and graphene کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09