اعضای هیات علمی

محسن شهروسوند

محسن شهروسوند

محسن شهروسوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا عاشقی اسکوئی مروری بر نانو کامپوزیت های پل الفین/ گرافن کارشناسی
شادی اسماعیلی مروری بر سنتز پلی یورتان بر اساس محصولات ناشی از بازیافت پلی اتیلن ترفتالات کارشناسی
ملیکا حبیبی آشتیانی مطالعه بر روی پلی یورتان به عنوان حافظه شکلی کارشناسی
نرجس محمداسمعیلی زعفانی زخم پوش های هیدروژلی مورد استفاده در زخم های سوختگی کارشناسی
آرمین رضاخانی مروری بر زخم پوش های نوین مورد استفاده در درمان سوختگی کارشناسی
سینا ضیائی سنتز پلی ال های مورد استفاده در سنتز پلی یورتان ها با رویکرد صنعتی کارشناسی
حافظ جعفری ارزیابی خواص داربست های نانوکامپوزیتی متخلخل بر پایه پلی کاپرولاکتون حاوی نانوویسکرهای سلولزی کلسینه شده کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/30
حافظ جعفری ارزیابی خواص داربست های نانوکامپوزیتی متخلخل بر پایه پلی کاپرولاکتون حاوی نانوویسکرهای سلولزی کلسینه شده کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/30
نرگس شاهقلیان قهفرخی تهیه و بررسی فیلم‌های هوشمند و زیست تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته/ نانو ذرات اکسید‌ روی حاوی کورکومین به‌ منظور کاربرد در بسته بندی مواد غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
پژمان غفاری بهلولی Fabrication of PLA/PAAc scaffolds besides Dexamethasone-loaded HEMA nanoparticles for bone tissue engineering application کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/04
سید محمد محمدی ساداتی تهیه و بررسی فیلم های هوشمند نانوکامپوزیتی بر پایه کیتوسان/نانوسلولز حاوی کورکومین به منظور استفاده به عنوان بسته‌بندی مواد غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/09