اعضای هیات علمی

کامبیز قائمی اسکوئی

کامبیز قائمی اسکوئی

کامبیز قائمی اسکوئی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 07644430055
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدرضا عبدی انتخاب موتور گیربکس برای آسانسور کارشناسی
رسول آرمون طراحی و ساخت دستگاه جداساز قطعات فیت شده کارشناسی
علی حسینی امین تحلیل و بررسی هیدرولیک جعبه فرمان (خودرو پژو 405) کارشناسی
مهدی کاظمیان صداقت دوست طراحی و ساخت سیستم انتقال حرارت برای قایق تک نفره پدالی کارشناسی
محمدرضا مقدم کوهی طراحی سیستم روانکار کارشناسی
محمدرضا محمدی کمسرخ طراحی و تحلیل و بررسی یک ربات موازی اگزواسکلتون پایین تنه کارشناسی
سیدعلی موسوی بیوکی شبیه سازی فرایند ماشینکاری آلیاژ کارشناسی
محمد نقی زاده جهرمی تحلیل و راه اندازی دستگاه جداساز قطعات فیت شده کارشناسی
کیوان نجاتی روش های شیرین سازی آب کارشناسی
مستوره سالاروند ارتعاشات ریسمان دارای ناخالصی با استفاده از روش تحلیل کارشناسی
مهدی صالحی سیاوشانی طراحی مکانیزمی کارشناسی
علی صالح پور مدل سازی حرکت سیال در لوله در حضور میدان مغناطیسی با نرم افزار کامسول کارشناسی
دینا زندیه مطالعه سلول سوختی میکروبی گیاهی سه الکتودی بل رویکرد ارائه رهیافت هایی برای بیوسنسورهای نوین کارشناسی