اعضای هیات علمی

احمد حلاجی ثانی

احمد حلاجی ثانی

احمد حلاجی ثانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 01344608604
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیدموسی عبدالهی پروژه تخصصی کارشناسی
نرگس ائینی بررسی انواع کوره های نفتی - شبیه سازی مقدماتی و روشهایی برای تعیین بعترین طراحی کوره در کارکردهای مختلف کارشناسی
نکو احمدی کتمجانی پروژه کارشناسی کارشناسی
راضیه احمدی زاده طراحی واحد سنتز ملامین - فرمالدئید و بررسی حرارتی رآکتور تولید آن کارشناسی
سیداحمدرضا علوی لشگامی پروژه تخصصی کارشناسی
هومن علی پور پروژه تخصصی کارشناسی
سعیده امیرافشار نیترات زدایی از آب شهری کارشناسی
فاطمه عسکری نیترات زدایی از آب شهری کارشناسی
محسن عطابخش بررسی روشهای صنعتی استخراج کاروتنوییدها از ریز جلبکها کارشناسی
نادیا آذرپور پروژه تخصصی کارشناسی
بهاره بابائی تازه کندی طراحی واحد sprag drgrr برای تولید fed3 کارشناسی
محمدامین باقری پروژه تخصصی کارشناسی
شهرام برزوئی حذف نیترات از آب های صنعتی کارشناسی
سعید دلیری نژادشیخانی پروژه تخصصی کارشناسی
سید هادی دلیرصفت لیمودهی بررسی وارزیابی روش های مختلف ساخت غشاهای پلیمری کارشناسی
پویا داربیدی بررسی آزمایشگاهی اسخراج اسانس های زیستی از برگ درخت زیتون با روش های جدید کارشناسی
محمدعلی ابراهیمی شیرین سازی گاز ترش با استفاده از تکنولوژی غشایی کارشناسی
یوسف اسحق نیموری بررسی جایگزینی مولد انرژی الکتریکی به جای شیر فشار شکن در ایستگاه های تقلیل فشار خطوط انتقال گاز طبیعی کارشناسی
سمیرا فیضی لچه گورابی پروژه تخصصی کارشناسی
فاطمه فیروزی شیرآباد پروژه تخصصی کارشناسی
علیرضا قرائی پروژه تخصصی کارشناسی
الهه قاسمی بررسی نمک زدایی از آب شرب کارشناسی
مریم قاسمی نژادقاسم آبادی پروژه تخصصی کارشناسی
محمدامین قیم هیدروترمال کردن لجن حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهری به منظور تولید نفت خام زیستی کارشناسی
علی قیصری حسن آبادی پروژخ 1 کارشناسی
منا قربانی چابکی پروژه کارشناسی کارشناسی
ماتیار هادی محمودی بررسی انتقالذحرارت در ظروف ژاکت دارو و حل یک مساله کارشناسی
بهاره حکیمی سیبنی پروژه تخصصی کارشناسی
حسن رضایی پروژه تخصصی کارشناسی
فاطمه حسن زاده نهزمی پروژه تخصصی کارشناسی
فاطمه حسنلی مدل سازی روش های مختلف جداسازیگازهای نیتروژن و متان از محصولات راکتوراتوترمال و بررسی و بهینه یابی اقتصادی آن کارشناسی ارشد
احسان حیدری منفرد شیرین سازی گاز با جاذب های پلیمری کارشناسی
آرین حیدری ساخت نانو ذرات اکسید روی و استفاده از آن در تبدیل فتوکاتالیستی گازهای گلخانه ای کارشناسی
نیما هوشیار فخرآبادی پروژه تخصصی کارشناسی
منیره کاسعلی زاده طراحی و تحقیق در مورد واحد ایزوماکس پالایشگاه (بر اساس نفت خام آغا جاری) کارشناسی
اکرم خلجی علیایی پروژه تخصصی کارشناسی
نرگس خلیلی پروژه تخصصی کارشناسی
سارا لسانی سنگاچین پروژه تخصصی کارشناسی
میلاد محبوبی نانو تکنولوژی و کاربردهای آن در صنعت نفت کارشناسی
میثم حسین زاده عسکرآباد پروژه تخصصی کارشناسی
محمدرضا معززی بررسی ترکیب راکتورهای تولید کننده و کارایی مواد پوشش دهنده میوه جات کارشناسی
نیما معززی بررسی حلال های برج جذب کارشناسی
فریبا محمدحسن دوست خشکرودی پروژه تخصصی کارشناسی
سمیرا مطلب پور پروژه تخصصی کارشناسی
احمدرضا موسوی پور پیش تصفیه پسماند ذرت در فرایند تولید بایواتانول با استفاده از روش اسیدی کارشناسی
مائده ندیمی پروژه تخصصی کارشناسی
جواد نوائی پروژه تخصصی کارشناسی
هامون نوری پورازگمی پروژه تخصصی کارشناسی
محمد پژمان بررسی روش های نوین استخراج مواد آلی از بافت های جامد کارشناسی
دلاور پولکی اصلاح نقطه شبنم گاز جهت حرکت گاز پالایشگاه سرخس کارشناسی
متین پورایوب فومنی پروژه تخصصی کارشناسی
فاطمه رسولیان مشهدی آنالیز اکسرژی فرایند تولید اکسید پروپیلن به روش HPPA کارشناسی
فاطمه رضائی روش های استخراج استاگزاتین کارشناسی
نسترن سعادتی پروژه تخصصی کارشناسی
علیرضا صدری تولید دی و مونو کلسیم فسفات کارشناسی
مصطفی صدر پروژه کارشناسی کارشناسی
ساره سلجوقی پروژه تخصصی کارشناسی
سمیرا سلمانی چماچائی پروژه تخصصی کارشناسی
سیدعلی صانعی پروژه تخصصی کارشناسی
سارا مدرس سنتز رزین ملامین فرمالدهید کارشناسی
علیرضا سرمست قهفرخی طراحی مبیل های صفحه ای با سیالات غیر نیوتونی کارشناسی
سروش شفاعتی طبالوندانی بیوراکتورهای غشایی کارشناسی
محمد شفیعی سولفور زدایی اکسایشی از مایعات کارشناسی
پریسا شفیعی ثابت استخراج آزمایشگاهی اولئوروپین از برگ درختان زیتون کارشناسی
حسین شاه بیک بررسی روش های کلی استخراج اسید های چرب امگا - 3 کارشناسی
مریم شریفی پروشی مدل سازی واحد پیش تصفیه پسماند ذرت در فرایند تولید بایواتانول با استفاده از روش اسیدی کارشناسی
جعفر شیری لنبر پروژه تخصصی کارشناسی
امیرحسین سلطانی پروژه تخصصی کارشناسی
امین سلیمی طاری بررسی تهیه بیو اتانول از ضایعات کشاورزی کارشناسی
فوزیه طلوع بهبود جدا سازی اکسیژن از هوا و تولید کپسول های اکسیژن کارشناسی
یاسمن یوسفی کوریجانی پیرولیز زیست توده چوبی با هدف تولید سوخت زیستی کارشناسی
بنفشه زورآزمامشکاپشتی پروژه تخصصی کارشناسی
معصومه اکبری فرآوری شیمیایی جلبک‌های قهوه‌ای دریای عمان و مقایسه میزان جذب فلزات سنگین مختلف توسط آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
الهه اکبری پور بررسی عوامل موثر بر بازده ستونهای جذب سطحی کارشناسی
احسان امینی ساخت جاذب از چوب بامبو و بررسی اثر شرایط محیطی و هیدرولیکی بر روی جذب فلز سنگین سرب توسط آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
امیر بیگی Modeling And Optimization of Fluid Catalytic Cracker unit کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/07
مرتضی جانبازی سنتز جاذب نانو کامپوزیت Fe3O4/SiO2 و بررسی جذب فلزات سنگین توسط آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/02
شقایق جوشانی تصفیه پساب دارویی با نانوجاذب بیوچار تهیه شده از میکروجلبک بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
فاطمه حسنلی Investigation of purge gas recycling effect on the performance of methanol synthesis reactor in the presence of catalyst deactivation کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
علی حکیم فرد مدلسازی و بهینه سازی تولید دی متیل اتر از گاز سنتز در راکتورهای چند مرحله ای کروی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
پوریا ریاستیان Investigation of hydrogen and water permselective radial flow membrane reactor to produce DME from syngas کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
نیما رضایی مژدهی Omega 3 concentrated oil production using membrane processes کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
سیروس رهبری طراحی بهینه فرآیند ترکیبی گازسازی زغال سنگ، تسخیر دی اکسید کربن، تولید هیدروژن و پیل سوختی کربنات مذاب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/01
نساء روحی پورمیکال تحقیق برروی پارامترهای موثربرتقطیر مولکولی کارشناسی
محمد جواد شریفی Manufacturing Magnetic Composite nano Sorbent and Investigation of adsorption of heavy metals Nickel and Cobalt on it کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
حسام صادقی بررسی جذب فلزات سنگین کادمیم و نیکل در ستون های پیوسته توسط جلبک قهوه ای در محلول های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
عاطفه علی پورزاده بررسی پارامترهای موثر در پدیده گرفتگی غشا در بیوراکتورغشایی حاوی ریزجلبک کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/04
اشکان قاینیان حصاروییه بررسی جذب سطحی فلز سنگین سرب بر روی جلبک های قهوه ای خام و فرآوری شده دریای عمان در حضور فلزات مزاحم کبالت و مس همراه با مطالعه مدل تعادلی و سینتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/20
اشکان قاینییان حصاروییه بررسی جذب سطحی فلز سنگین سرب بر روی جلبک¬های قهوه¬ای خام و کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/20
آرش کافی جذب سطحی آنتی بیوتیک سفالیکسین از پساب دارویی توسط جاذب سنتزی کارشناسی ارشد دانلود 94/06/28
سعید کلهر بررسی سینتیکی وتعادلی جذب نیکل ومس توسط مخمر نان تثبیت شده با آلژینات کلسیم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
مهتاب کیماسی Adsorption of Amoxicillin antibiotic on activated carbon synthesized from Azolla biomass کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/30
عادل مرادی جذب بیولوژیکی فلزات سنگین (کادمیم، نیکل) توسط مخمر نان تثبیت شده روی آلژینات کلسیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
مهرداد میرمظاهری شبیه سازی خشک کردن کاغذ توسط استوانه های خشک کن کارشناسی
بهرنگ مسعودی صحنه سرایی تحقیق و طراحی یک سیستم Freeze Drg er کارشناسی
اسماعیل نعمتیان Optimization and Quality Improvement of Edible Oil Refinery Products of Behshahr Industrial Co کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/7
آرمین هادیانی فر Dynamic modeling and optimization of the reactor hydrocracking unit کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/07