اعضای هیات علمی

علی فاضلی

علی فاضلی

علی فاضلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سپیده عباسی شریف تصفیه پساب حاوی آنتی بیوتیک سفازولین به وسیله فوتوکاتالیست ارتقا یافته کارشناسی
محمد امیری ده چشمه مرور مقالات مدلسازی CFD تولید هیدروژن از گاز طبیعی کارشناسی
علیرضا بختیاری شبیه سازی واحد بازیافت گوگرد فاز 2021 پارس جنوبی عسلویه بوسیله فرایند کلاوس با نرم افزار ASPenHYSYS و بهینه سازی چند هدفه به کمک ارتباط شبیه ساز با نرم افزار MATLAB کارشناسی
شهاب داودی کاشانی بررسی ساخت و عملکرد سلول های فوتوولتاییک و کاربرد آن در ایران کارشناسی
محمد دژگاهی بررسی دارو رسانی داروهای سرطانی به کمک نانو ذرات کارشناسی
گلنوش کبیری بررسی فرآیند تولید امولسیفایر گلیسیرین مونواستئارات کارشناسی
مهتاب کیماسی جذب سطحی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین بر روی کربن فعال ساخته شده از زیست توده آزولا کارشناسی ارشد
آراس محمودزاده شبیه سازی فرایندکلاوس به منظور بازیافت گوگرد از گاز طبیعی با در نظر گرفتن تصفیه گاز باقیمانده به روش اسکات (SCOT) با نرم افزار Aspen Hysys کارشناسی
نوید محبت پور بررسی نسبت اجزا در مخلوط سه جزیی آمین بر روی جذب گازهای اسیدی در فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله شبیه سازی با نرم افزار کارشناسی
میلاد مصلی نژاد بررسی و تعیین مشخصات کاتالیست اکسیداسیون کارشناسی
میلاد ناصری مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی واکنش متاناسیون دی اکسید کربن درون یک میکروکانال راکتور کارشناسی
امیر ناصری تصفیه پساب دارویی با استفاده از فوتوکاتالیست و ساخت فوتوراکتور کاتالیستی کارشناسی
امیرمحمد رحیمی چهارده بررسی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه ی آب و پساب کارشناسی
دانیال صفوی سهی طراحی فرایند و امکان سنجی اقتصادی تولید دی اکسید تیتانی در ایران به کمک نرم افزار Comfar کارشناسی
فائزه پازگی بررسی تجربی نانوکاتالیست اسپینل Co3O4 برای واکنش فتوکاتالیستی اکسیداسیون آب کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مهتاب کیماسی جذب سطحی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین بر روی کربن فعال ساخته شده از زیست توده آزولا کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/30