اعضای هیات علمی

علی فاضلی

علی فاضلی

علی فاضلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سپیده عباسی شریف تصفیه پساب حاوی آنتی بیوتیک سفازولین به وسیله فوتوکاتالیست ارتقا یافته کارشناسی
هاله باقرنوه سی تصفیه پساب های دارویی با استفاده از فوتوکاتالیست و ساخت سامانه ی ارزیابی فوتوکاتالیست کارشناسی
علیرضا بختیاری شبیه سازی واحد بازیافت گوگرد فاز 2021 پارس جنوبی عسلویه بوسیله فرایند کلاوس با نرم افزار ASPenHYSYS و بهینه سازی چند هدفه به کمک ارتباط شبیه ساز با نرم افزار MATLAB کارشناسی
محدثه دانش بازیافت وانادیوم از کاتالیست مستعمل تولید اسیدسولفوریک به کمک طراحی آزمایش کارشناسی
شهاب داودی کاشانی بررسی ساخت و عملکرد سلول های فوتوولتاییک و کاربرد آن در ایران کارشناسی
محمد دژگاهی بررسی دارو رسانی داروهای سرطانی به کمک نانو ذرات کارشناسی
گلنوش کبیری بررسی فرآیند تولید امولسیفایر گلیسیرین مونواستئارات کارشناسی
آراس محمودزاده شبیه سازی فرایندکلاوس به منظور بازیافت گوگرد از گاز طبیعی با در نظر گرفتن تصفیه گاز باقیمانده به روش اسکات (SCOT) با نرم افزار Aspen Hysys کارشناسی
میلاد مصلی نژاد بررسی و تعیین مشخصات کاتالیست اکسیداسیون کارشناسی
میلاد ناصری مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی واکنش متاناسیون دی اکسید کربن درون یک میکروکانال راکتور کارشناسی
مصطفی نیازی شهرکی جذب سطحی سفازولین بر روی کربن فعال ساخته شده از پوسته بادام منقا کارشناسی
دانیال صفوی سهی طراحی فرایند و امکان سنجی اقتصادی تولید دی اکسید تیتانی در ایران به کمک نرم افزار Comfar کارشناسی
حدیث تاج دینی چالشتری بهینه سازی تولید بیودیزل با استفاده از سبوس برنج و سیال فوق بحرانی به روش رویه پاسخ کارشناسی ارشد
فائزه پازگی بررسی تجربی نانوکاتالیست اسپینل Co3O4 برای واکنش فتوکاتالیستی اکسیداسیون آب کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مهتاب کیماسی جذب سطحی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین بر روی کربن فعال ساخته شده از زیست توده آزولا کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/30