اعضای هیات علمی

محمد پورجعفرچلیکدانی

محمد پورجعفرچلیکدانی

محمد پورجعفرچلیکدانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معین طاهرخانی کاربرد نانوسیالات ترکیبی در سیستم های انرژی خورشیدی کارشناسی