اعضای هیات علمی

عابد زاده گل محمدی

عابد زاده گل محمدی

عابد زاده گل محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 01344609282
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا اکبری مقدم بررسی شیرین سازی آب با استفاده از انرژی زمین گرمایی کارشناسی
حانیه اخلاقی احمدسرگورابی بررسی لوله گرمایی کاربردها و افزایش بازدهی آن با استفاده از نانو سیال به عنوان سیال عامل کارشناسی
کیانوش هاشمی شبیه سازی جریان سیال تراکم ناپذیر و لزج حول ایرفویل ناکا 2412 کارشناسی
حسین خشکرودمنصوری واتر جت کارشناسی
محمد مهدی تباراندواری شبیه سازی جریان سیال تراکم ناپذیر و لزج در حفره مربعی کارشناسی
امیرحسین میرشاهی شبیه سازی جریان سیال تراکم ناپذیر و لزج حول استوانه کارشناسی
امیرعباس نجفی واتر جت کارشناسی
نیما صارمی نمینی ایرودینامیک توربین های بادی کارشناسی
مهدی سهرابی مسکوپا شبیه سازی جریان سیال تراکم ناپذیر در شرایط متخلخل کارشناسی
سیده مریم ترابی منجیلی بررسی و تحلیل انتقال حرارت در نانو سیالات کارشناسی
امیرحسین زمانی فرد پروژه اکتشافی لاتریت نیکل دار کارشناسی