اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران

اعضای هیات علمی

نمایش 16 نتیجه
از 1
 
محمد علی آرون

محمد علی آرون 

دانشیار
شماره تماس: 01344608604
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد پورجعفرچلیکدانی

محمد پورجعفرچلیکدانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

شهریار جعفری نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدامید حسن پورجسری

سیدامید حسن پورجسری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد حلاجی ثانی

احمد حلاجی ثانی 

دانشیار
شماره تماس: 01344608604
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عابد زاده گل محمدی 

استادیار
شماره تماس: 01344609282
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن شهروسوند

محسن شهروسوند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی عباسی

مهدی عباسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی فاضلی

علی فاضلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
تارا فریضه

تارا فریضه 

استادیار
شماره تماس: 01344608604
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کامبیز قائمی اسکوئی

کامبیز قائمی اسکوئی 

استادیار
شماره تماس: 07644430055
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جمشید محمدی روشنده

جمشید محمدی روشنده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید حامد موسوی

سید حامد موسوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
گولیا نیک روان

گولیا نیک روان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عمیدالدین نورعلیشاهی

عمیدالدین نورعلیشاهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرخنده همتی شیرایه

فرخنده همتی شیرایه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 16 نتیجه
از 1