تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال دوم تحصیلی

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال دوم تحصیلی


 

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال دوم تحصیلی 97-96

پیرو نامه شماره ۶۰۷۷۸۶۷ مورخ ۱۵/‏۰۲/‏۹۷‬ درخصوص زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶ به استحضار می‌رساند بازه مذکور، از روز شنبه مورخ ۰۳/۱۹/‏۹۷ لغایت روز شنبه مورخ ۲۶/‏۰۳/‏۹۷‬ (یک روز قبل از شروع امتحانات) تمدید خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی توسط دانشجویان صورت پذیرد.