آماده سازی سیستمی «درخواست انصراف از تحصیل» و « درخواست فارغ التحصیلی در مقطع پایین تر»

آماده سازی سیستمی «درخواست انصراف از تحصیل» و « درخواست فارغ التحصیلی در مقطع پایین تر»


 

آماده سازی سیستمی «درخواست انصراف از تحصیل» و « درخواست فارغ التحصیلی در مقطع پایین تر»

 

به استحضار می‌رساند فرم‌های «درخواست انصراف از تحصیل» و «درخواست فارغ التحصیلی در مقطع پایین‌تر (خاص مقاطع کارشناسی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی و دکتری عمومی (حرفه‌ای) دامپزشکی)» دانشجویان متقاضی در سامانه جامع آموزش دانشگاه ایجاد و از تاریخ ۹۷/۴/۱ آماده بهره برداری می‌باشد. خواهشمنداست دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان از مکاتبه و ارسال درخواست‌های غیر سیستمی از تاریخ مذکور اکیداً خودداری به عمل آید. همچنین به کارشناسان محترم تاکید گردد هنگام بررسی درخواست دانشجوی منصرف از تحصیل، دقت فرمایند که دانشجو در همان نیمسال، شاغل به تحصیل بوده باشد. بنابراین دانشجویی که عدم مراجعه داشته، انصرافی محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند از فرم مذکور استفاده نماید.

گردش کار: متقاضی می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع آموزش دانشگاه ems.ut.ac.ir - پیشخوان خدمت –درخواست بررسی مسائل آموزشی یا فارغ التحصیلی در مقطع قبلی–درخواست جدید را کلیک و سپس در پنجره باز شده نوع درخواست: انصراف از تحصیل یا صدور مدرک مقطع پایین‌تر را انتخاب و مابقی مراحل را طی نماید.

تذکر مهم: جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی در مقطع پایین‌تر لازم است حتماً تمامی مراحل انصراف از تحصیل توسط دانشجو در سیستم جامع آموزش طی و پس از ارسال نامه انصراف از تحصیل به پرونده دانشجو، مراحل تقاضای فارغ التحصیلی در مقطع پایین‌تر را ثبت نمایند. (راهنمای ثبت درخواست انصراف و فارغ التحصیلی در مقطع پایین‌تر در سایت ems.ut.ac.ir قابل مشاهده است)