اطلاعیه در خصوص اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب قبل از نیمسال اول سال 1396

اطلاعیه در خصوص اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب قبل از نیمسال اول سال 1396


 

اطلاعیه در خصوص  اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب قبل از نیمسال اول سال 1396

در خصوص اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان سنوات گذشته به استحضار می رساند؛ موضوع در جلسه مورخ 1397/3/20 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و با توجه به بخشنامه شماره 240768/پ/122 مورخ 1396/8/13 در مورد جدول هزینه های خدمات آموزشی مقرر گردید؛  اخذ جریمه دیرکرد برای دانشجویانی که نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 آخرین نیمسال تحصیلی آنان بوده، لازم الاجرا گردد.