نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدرس

آدرس


  • آدرس: گیلان-رضوانشهر-شهرک ولیعصر چوکا-دانشکده فنی کاسپین 
  • صندوق پستی:43841-119         کدپستی : 4386191836  
  • ایمیل: pr.caspian@ut.ac.ir
  • نمابر :             44608600 -013                 
  • دفترریاست  :       44608604-013
  • آموزش  :          44609267-013 
  • امورخوابگاهها :   44608208-013
  • امور دانشجویی:    44609269-013