گزارش نخستین رویداد بین‌المللی طراحی و توسعه محصولات فناور در حوزه راهداری (INNOROAD 2020)

گزارش نخستین رویداد بین‌المللی طراحی و توسعه محصولات فناور در حوزه راهداری (INNOROAD 2020)


به پیوست گزارش نخستین رویداد نوآوری InnoRoad 2020 که با هدف توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه بویژه توسعه اکوسیستم کسب و‌کارهای نوپای فناور مبتنی بر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با هدف طراحی، توسعه و تجاری سازی محصولات جدید فناورانه با رویکرد حل مسائل حوزه‌های فنی / کسب و کار مورد نیاز سازمان راهداری و با حمایت و همکاری ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و شبکه شتابدهنده های تخصصی حوزه حمل و نقل پیشرفته و هوشمند که در تاریخ ۱۵ آذر ماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردید، جهت استحضار تقدیم می‌گردد. با تشکر