کسب رتبه های اول تا سوم المپیاد مهندسی شیمی توسط دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی

کسب رتبه های اول تا سوم المپیاد مهندسی شیمی توسط دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی


 

کسب رتبه های اول تا سوم المپیاد مهندسی شیمی توسط دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی

با کمال افتخار به استحضار می‌رسانم که آقای محمد فلاح بزرگی، آقای علی ملوندی و خانم غزاله مظفری دانشجویان عزیز دانشکده مهندسی شیمی طبق اعلام رسمی سازمان سنجش (که به پیوست تقدیم گردیده است) در المپیاد مهندسی شیمی غیر متمرکز سال ۱۳۹۷ قطب تهران (متشکل از دانشگاه‌های شهر تهران) با احراز رتبه‌های اول، دوم و سوم افتخار بزرگی برای دانشکده‌های فنی و دانشگاه بزرگ تهران آفریده‌اند.

پیوست