کارگاه "نقش داده‌ها در هوشمند سازی صنعت انرژی"

کارگاه "نقش داده‌ها در هوشمند سازی صنعت انرژی"


شتابدهنده آیتک با همکاری پلتفرم اینوونت، کارگاه آموزشی"نقش داده‌ها در هوشمند سازی صنعت انرژی" را در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۰ الی ۲۲ برگزار خواهد نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید. 

‌‌‌‌‌‌‌‌