کارآموزی - پژوهشگاه هوا فضا

کارآموزی - پژوهشگاه هوا فضا


 

کارآموزی - پژوهشگاه هوا فضا

 ارسال تصویر نامه شماره ۲۹۰/‏۲/‏۱۳۹۸‬ مورخ ۲۱/‏۰۳/‏۹۸‬ پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اعلام آمادگی آن پژوهشگاه جهت جذب کارآموز از میان دانشجویان دانشگاه تهران اطلاع رسانی می گردد.

پیوست یک

پیوست دو