پوستر فراخوان انتخاب جشنواره پژوهش و فناوری سال 1400(24 شهریور)

پوستر فراخوان انتخاب جشنواره پژوهش و فناوری سال 1400(24 شهریور)


سی امین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه در آذرماه سال جاری برگزار خواهد گردید.