پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن

پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن


ضمن ارسال نامه شماره ۱۷۰۱۰/‏۱۵‬ مورخ ۱۲/‏۰۷/‏۹۹‬ بنیاد ملی نخبگان با موضوع اطلاع رسانی پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن، به استحضار می‌رساند براساس موافقت بنیاد ملی نخبگان با دانشگاه‌ها مقرر شد اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان مشمول پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان در طرح مذکور به حل مشکلات کشور بپردازند. لذا خواهشمنداست دستور فرمائید نامه فوق جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شرایط و ضوابط آن به گروه‌های آموزشی و اساتید محترم و همچنین در وبگاه پردیس / ‏‬ دانشکده‌ها / ‏‬ مؤسسه و کانال‌های مربوط به دانشجویان در اسرع وقت قرار گیرد.

اطلاع رسانی پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن