پذیرش دانشجو در دوره روزانه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته مهندسی پلیمر - صنایع رنگ

پذیرش دانشجو در دوره روزانه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته مهندسی پلیمر - صنایع رنگ


به پیوست نامه شماره ۴۶۸۸-۵پ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ پژوهشگاه رنگ معاونت پژوهشی و فناوری در خصوص پذیرش دانشجو در دوره روزانه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته مهندسی پلیمر - صنایع رنگ در سال ۱۳۹۹، جهت استحضار ارسال می گردد.