پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان

پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان


 

بخشنامه پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان

دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتروارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، به استناد آئین نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ، از بین دانشجویان ۱۵ %  برتر مقطع کارشناسی  دانشگاه تهران و دارندگان رتبه‌های یک تا سه دانشگا ههای سطح یک و دو کشور دانشجو می‌پذیرد. دانشکده‌هایی که در دوره کارشناسی دانشجو نمی پذیرند می‌توانند از رتبه های برتر دانشکده های دیگر و همچنین رتبه‌های یک تا سه دانشگاه‌های سطح یک و دو  پذیرش نمایند. لذا ضمن ارسال شیوه نامه پذیرش به همراه کاربرگ‌ها و فرم پرتال سازمان سنجش، ضروری است به نحو مقتضی به دانشجویان ذینفع نیز اطلاع رسانی گردد تا به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرایط پذیرش، به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir) مراجعه نمایند. پردیس / دانشکده‌ها نیز موظفند با رعایت مفاد مندرج در اطلاعیه و اجرای دقیق آئین نامه ، اسامی حائزین شرایط را در کاربرگ‌های مربوط (پیوست) درج وبا امضای مدیر محترم گروه آموزشی ذیربط و معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده طی نامه رسمی حداکثر تا تاریخ ۳۰/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال نمایند. کلیه متقاضیان، از تاریخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ لغایت تا ۱۵/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ فرصت دارند به سامانه جامع آموزش (ems.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش اقدام نمایند. شایان ذکر است متقاضیان سایر دانشگاه‌ها (سطح یک و دو  کشور) علاوه بر ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش ملزم به بارگذاری گواهی معدل / رتبه ( فرم پیوست) اخذ شده از دانشگاه محل تحصیل و پرداخت مبلغ ۷۵۰.۰۰۰ ریال از طریق درگاه الکترونیکی می‌باشند. شایان ذکر است بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، فقط دانشجویانی می‌توانند از مزایای این آئین نامه استفاده کنند که علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مذکور، هیچگونه درس مردودی  بی اثر شده در کارنامه آنان وجود نداشته باشد.

یادآوری می‌گردد  پذیرش قطعی منوط به تأیید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه  و تأیید صلاحیت عمومی  خواهد بود.

پیوستها