پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1402 دانشگاه بیرجند (24 آذر)

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1402 دانشگاه بیرجند (24 آذر)


جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.