پذیرش بدون آزمون در تعدادی از رشته های مقطع کارشناسی ارشد از ۱۲ دانشگاه برتر کشور

پذیرش بدون آزمون در تعدادی از رشته های مقطع کارشناسی ارشد از ۱۲ دانشگاه برتر کشور


 

پذیرش بدون آزمون در تعدادی از رشته های مقطع کارشناسی ارشد از ۱۲ دانشگاه برتر کشور، برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه تهران

 

جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانی: http://academics.ut.ac.ir مراجعه گردد.

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران