همکاری نخبگان دانشجویی تحصیلات تکمیلی با فولاد هرمزگان جنوب(16مرداد)

همکاری نخبگان دانشجویی تحصیلات تکمیلی با فولاد هرمزگان جنوب(16مرداد)


به پیوست نامه شرکت فولاد هرمزگان جنوب با موضوع استفاده از نخبگان دانشجویی و همکاری به صورت پاره‌وقت و مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی آن شرکت جهت استحضار تقدیم حضور می‌گردد. مستدعی است در خصوص اطلاع‌رسانی شایسته به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دستور اقدام صادر فرمائید و لیست نفرات واجد شرایط که تمایل به همکاری در این مورد دارند را جهت اقدامات آتی به این معاونت ارسال نمائید.

لطفاً کسانی که تمایل دارند وحائز شرایط لازم می باشند با دانشکده تماس بگیرند.