نهمین همایش بزرگ دانش آموختگان مهندسی شیمی ایران

نهمین همایش بزرگ دانش آموختگان مهندسی شیمی ایران


 

قابل توجه آن دسته از دانش آموختگانی که امکان حضور در جشن را ندارند

 

خواهشمند است آدرس ایمیل و عکس پرسنلی خود را برای درج در ویژه نامه همایش به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند.

شایان ذکر است ویژه نامه همایش جهت رفاه حال فارغ التحصیلان برای دسترسی به آدرس ایمیل سایر فارغ التحصیلان تدوین، چاپ و در روز همایش بین حاضرین توزیع خواهد شد.

نکته قابل توجه لطفا در قسمت موضوع ایمیل ارسالی واژه "عکس" را به فارسی قید نمایید.

 

ادرس سایت : www.icheaam.ir

ادرس ایمیل: icheaam@gmail.com

ادرس کانال: @icheaam

ادرس اینستاگرام: @icheaam