نحوه ثبت درس پروژه کارشناسی

نحوه ثبت درس پروژه کارشناسی


به استحضار می رساند: بر اساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه پردازش" تعریف فعالیت های آموزشی - پژوهشی دانشجویان" در سامانه جامع آموزش از سطح دسترسی کارشناسان محترم پردیس / ‏‬ دانشکده ها حذف خواهد شد. به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در ثبت پروژه های مقطع کارشناسی، گردش کار پروژه کارشناسی برای رشته هایی که این درس را به عنوان فعالیت ثبت می کنند در پیشخوان خدمت پیاده سازی شده است. گردش کار پروژه کارشناسی بسیار کوتاه و در دو مرحله دانشجو و کارشناس دانشکده (بدون هیچ درخواست مدرک و.........) تعریف شده است که کارشناسان محترم از جانب دانشجو نیز می توانند درخواست ثبت پروژه نموده و پس از تأیید در پیشخوان خود اقدام به تکمیل نام اساتید و ثبت نمره نمایند.