نحوه اخذ شهریه از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دارای سنوات ارفاقی

نحوه اخذ شهریه از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دارای سنوات ارفاقی


همانگونه که مستحضرید دفاع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در سنوات ارفاقی که با مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص انجام می‌شود مستلزم پرداخت شهریه می‌باشد. با توجه به اینکه اینگونه دانشجویان در زمان‌های مختلفی از نیمسال تحصیلی از پایان نامه / رساله خود دفاع می‌نمایند، بر اساس روال گذشته ملزم به پرداخت شهریه مربوط می‌باشند. به منظور مساعدت به این گونه دانشجویان پیشنهاد نحوه پرداخت شهریه به صورت روزشمار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳ هیأت رئیسه محترم دانشگاه مطرح و به تصویب رسید. شایان ذکراست مصوبه مذکور از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ قابل اجرا می‌باشد.