نانو فناوری

نانو فناوری


 

 

سرپرست آزمایشگاه: دکتر سید حامد موسوی

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mhmousavi

 

سال تاسیس آزمایشگاه : 1392

اهداف:

طراحی، توسعه و بومی سازی دانش فنی در حوزه فرایندهای جداسازی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی یکی از نیازهای استراتژیک کشور می باشد که خودکفایی نسبی در آن می تواند سبب توانمندی در این حوزه شده و ارزش افزوده بالایی خلق نماید. با هدف تحقق بخشیدن به نیاز فوق، آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای جداسازی و نانو فناوری به منظور مطالعات بنیادین، طراحی و مدلسازی فرایندهای جداسازی و کاربردهای نانوفناوری در این حوزه تاسیس شد که اهداف زیر را تعقیب می نماید: 

  1. مطالعات بنیادین در حوزه های مختلف جداسازی در صنایع شیمیایی به منظور دستیابی به دانش فنی
  2. مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای جداسازی
  3. مطالعه در خصوص بکارگیری نانو فناوری به منظور بهبود راندمان فرایندهای جداسازی
  4. طراحی و توسعه فرایندها و فناوری های نوین جداسازی
  5. امکان سنجی بکارگیری دانش فنی بومی توسعه یافته در حل مشکلات صنعت نفت کشور

 

زمینه های تحقیقاتی:

  1. جداسازی امولسیونهای آب در نفت در حضور میدانهای الکتریکی،
  2. جداسازی آسفالتن ها از نفت خام
  3. نمک زدایی از نفت خام
  4. جداسازی گازها به کمک فرایند جذب سطحی و با استفاده از سنتز و بهبود خواص نانو جاذب ها