موضوع ارائه درس به شیوه آموزش الکترونیکی

موضوع ارائه درس به شیوه آموزش الکترونیکی


 

موضوع ارائه درس به شیوه آموزش الکترونیکی

درخصوص ارائه دروس به شیوه آموزش‌های الکترونیکی به استحضار می‌رساند موضوع در جلسات شورای آموزشی پردیس مورخ ۱۶/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ و ۲۷/‏۰۳/‏۹۸‬ مطرح و صرفاً با ارائه دروس معادلات دیفرانسیل توسط جناب آقای دکتر معظمی، آمار و احتمالات جناب آقای دکتر طاهری، ریاضی ۱ جناب آقای دکتر شعبان خواه، در تابستان سال جاری (تابستان ۹۸) برای دانشجویان سایر دانشگاه‌های کشور و دانشگاه تهران، موافقت شد. همچنین ‬ مقرر شد ارائه درس به صورت آموزش الکترونیکی در پردیس دانشکده‌های فنی فقط توسط اساتید محترم پردیس دانشکده های فنی و پس از طی کردن مراحل تصویب ارائه درس به صورت آموزش الکترونیکی در شورای آموزشی دانشکده مربوطه و شورای آموزشی پردیس امکان پذیر باشد.