مهمان و انتقال در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

مهمان و انتقال در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397


 

مهمان و انتقال در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

به استحضار می‌رساند؛ بر اساس آئین نامه مهمان و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تقاضاهای دانشجویان متقاضی انتقال به صورت مهمان به دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ صرفاً از طریق سامانه انتقال وزارت علوم تحقیقات وفناوری بررسی می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند از ارسال هرگونه درخواست جدید برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ خودداری نمایند.