معرفی سایت و سامانه درخواست کارت دانشجویی بین المللی

معرفی سایت و سامانه درخواست کارت دانشجویی بین المللی


 

معرفی سایت و سامانه درخواست کارت دانشجویی بین المللی که فواید قابل توجه‌ای در مسافرتهای خارجی دارد.

 

آدرس سایت:

http://isicard.ir /

سامانه درخواست کارت:

http://submit.isicard.ir /