معرفی دانشجو جهت اینترنشیپ و کارآموزی به گروه مپنا(16مرداد)

معرفی دانشجو جهت اینترنشیپ و کارآموزی به گروه مپنا(16مرداد)


به پیوست نامه شرکت گروه مپنا با موضوع معرفی دانشجو برای انجام اینترنشیپ و کارآموزی تقدیم می‌گردد. مستدعی است در خصوص اطلاع‌رسانی به دانشجویان آن دانشکده دستور اقدام صادر فرمائید. قابل ذکر است لیست دانشجویان متقاضی به همراه اطلاعات مورد نیاز در نامه مذکور را حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ به این معاونت ارسال نمائید.(لطفاً کسانیکه تمایل دارند و شرایط لازم را دارند با دانشکده تماس بگیرند.)