مصوبه یکصدو دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران(25 بهمن)

مصوبه یکصدو دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران(25 بهمن)


به استحضار می‌رساند؛ با توجه به مصوبه بند یک، یکصدو دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران، دانشجویان موظف هستند یک نسخه از پایان نامه خود را پس از دفاع به کتابخانه تحویل نمایند. لذا خواهشمند است در این خصوص به دانشجویان محترم اطلاع رسانی فرمائید. با تشکر و آرزوی توفیق الهی.