نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز کامپیوتر

مرکز کامپیوتر


مرکز کامپیوتر دانشکده فنی کاسپین با مساحت تقریبی 100 متر مربع با دو دستگاه سرور مرکزی وتعداد 42 عدد رایانه به روز واز طریق شبکه فیبر نوری با پهنای باند 20mb/s   از طریق اینترانت به شبکه دانشگاه تهران متصل شده است. قرار است بزودی پهنای باند دانشکده به 40mb/s افزایش یابد.

در بخش خوابگاهها با 10 دستگاه کامپیوتر این ارتباط از طریق وایرلس wireless برقرار شده و قرار است بزودی تعداد دستگاهها و خدمات به خوابگاها نیز توسعه یابد.

در بخش های اداری و اساتید و واحدهای کتابخانه و آزمایشگاهها و انجمن های دانشجویی در مجموع 58 دستگاه کامپیوتر وجود دارد که از امکانات اینترنتی شبکه داخلی ودر برخی نقاط از وایرلس استفاده  می شود.