لغو تسهیلات و اجرای مقررات جاری از1-1400(13 شهریور)

لغو تسهیلات و اجرای مقررات جاری از1-1400(13 شهریور)


احتراماً با توجه به مساعدت دانشگاه به دلیل بیماری کرونا و شرایط کشور و ارائه تسهیلات به دانشجویان در نیمسال های دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و اول ودوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به استحضار می رساند: تسهیلات ارائه شده در نیمسال های مذکور برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ امکان پذیر نبوده و امور آموزشی طبق آیین نامه های آموزشی مربوط باید اقدام گردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اطلاع رسانی، در اجرای صحیح مقررات دقت لازم به عمل آورند.