لزوم رعایت بازه زمانی برای سنوات مجاز ارفاقی کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال های 2و1-1401(17 خرداد)

لزوم رعایت بازه زمانی برای سنوات مجاز ارفاقی کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال های 2و1-1401(17 خرداد)


پیرو بخشنامه‌های قبلی و باتوجه به مساعدت دانشگاه با تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان به دلیل بیماری همه گیر و مشکلات ناشی از آن به دانشجویان در نیمسال‌های قبلی و ضرورت ارائه درخواست ادامه تحصیل و تمدید سنوات قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجویان به استحضار می‌رساند جهت رعایت آئین نامه‌های آموزشی در خصوص سنوات ارفاقی دانشجویان، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان ذینفع و تطویل سنوات تحصیلی دانشجویان، عدم انجام مکاتبات اداری عدیده، رعایت به موقع مقررات مربوط و به ویژه جهت پیشگیری از مشکلات ناشی با سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص عدم درخواست به موقع تمدید سنوات تحصیلی از سازمان مذکور، خواهشمنداست دستورفرمایند فرم تمدید سنوات ارفاقی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برای کلیه مقاطع تحصیلی (کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی / دامپزشکی و…) را (با تکمیل مدارک لازم)، حداکثرتا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ جهت تصمیم گیری به این اداره کل ارسال نمایند. درضمن در خصوص ارسال تقاضای تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، تقاضاها حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به این اداره کل ارسال گردد.مواردی که خارج از این بازه زمانی ارسال شود، بدون بررسی عیناً به دانشکده / دانشکدگان / پردیس اعاده خواهد شد.

ضمناً در خصوص تمدید سنوات نیمسال هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد و نیمسال سیزدهم دانشجویان دکتری تخصصی بررسی و پیوست نمودن موارد ذیل ضروری می‌باشد و در صورت ارسال تقاضا، بدون مستندات مربوط و دلایل خارج از مصداق موارد خاص، تقاضا عیناً به آن پردیس / دانشکدگان / دانشکده اعاده خواهد شد.

- مدارک و مستندات مربوط به مشکلات یا مسائل ناشی از تطویل سنوات تحصیلی و نیاز به تمدید سنوات تحصیلی که خارج از اراده دانشجو می‌باشد.(زمان بر بودن پایان نامه- موضوع ایده جدیدو..... مصادق موارد خاص نمی‌باشد)

- نظر استاد محترم راهنما باذکر تاریخ تقریبی دفاع

- وضعیت پذیرش / چاپ مقاله ویژه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی