لزوم بررسی پرونده دانشجویان یک نیمسال قبل از دانش آموختگی

لزوم بررسی پرونده دانشجویان یک نیمسال قبل از دانش آموختگی


پیرو جلسه شورای مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با مسئولین محترم آموزش پردیس / دانشکده‌ها در خصوص عدم ارسال گزارش دانش آموختگی دانشجویان دارای اشکال یا با نقص مدرک به این اداره کل، به استحضار می‌رساند: ضروری است یک نیمسال قبل از دانش آموختگی دانشجو، کلیه‌ی مدارک موجود در پرونده دانشجو (اعم از مدارک تحصیلی قبلی ، تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی و تطبیق آن با مدرک ارائه شده، مدارک شناسایی و…) و به ویژه ریزنمرات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی Ph.D و دکتری عمومی دامپزشکی ) توسط کارشناسان محترم پردیس / دانشکده‌ها بازبینی گردد. در صورت نیاز به اخذ مجوز از این اداره کل یا ارائه مدرک توسط دانشجو به آن پردیس/ دانشکده ، قبل از ارسال گزارش مجوزهای لازم اخذ و نواقص پرونده برطرف گردد .

 مراتب جهت اجرا به نحو مقتضی به اطلاع کلیه‌ی کارشناسان محترم آموزش آن پردیس / دانشکده رسانیده شود.