لزوم ارائه تمامی درخواستها از طریق سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

لزوم ارائه تمامی درخواستها از طریق سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات


 
لزوم ارائه تمامی درخواستها از طریق سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
پیرو اعلان های متواتر قبلی، مجدداً از عموم دانشجویان گرامی تقاضا می شود به منظور طرح درخواستهای خود در تمامی حوزه های امور دانشجویی اعم از تسویه، وام و ... صرفاً از امکانات سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات به آدرس https://its3.ut.ac.ir/fa استفاده نموده و در تنظیم درخواستهای خود مطابق راهنمای تصویری که در اینجا قابل مشاهده است اقدام نمایند. شایان ذکر است که امور دانشجویی حسب برنامه ریزی بعمل آمده، حداکثر طی دو روز کاری به درخواستهای شما پاسخ داده و در صورت نیاز به پیگیری بیشتر، از طریق همان سامانه با متقاضی مکاتبه خواهد نمود. 
همچنین لازم بذکر است که ارسال درخواست ها از مجاری غیر از سامانه پشتیبانی (همانند ایمیل، تلفن و ...)-فارغ از اینکه رسمیت نداشته و قابل پیگری نیست-امکان رسیدگی فوری را از امور دانشجویی سلب نموده و اولویت پاسخگویی با درخواستهایی می باشد که صرفاً از طریق سامانه به امور دانشجویی واصل شده است. همچنین به منظور رسیدگی عاجل به موارد ارسالی، از عموم دانشجویان محترم تقاضا می شود از ارسال درخواستها به واحدهای غیر مرتبط اجتناب نموده و بعلاوه در انتخاب "عنوان" درخواست خود (مطابق راهنمای تصویری) دقت لازم مبذول نمایند. 
قبلاً از همکاری و توجهی که مبذول می دارید سپاسگزاریم.
 
امور دانشجویی دانشکده فنی کاسپین