قبولی دانشجویان دانشکده فنی کاسپین در کنکور کارشناسی ارشد با رتبه های تک رقمی

قبولی دانشجویان دانشکده فنی کاسپین در کنکور کارشناسی ارشد با رتبه های تک رقمی


 

 

"احراز رتبه‌های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد توسط دانشجویان دانشکده فنی کاسپین"

آقای محمد شفیعی با کسب رتبه ۶ کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و رتبه ۱۱ کنکور بیوتکنولوژی و آقای مجتبی حسینی با کسب رتبه ۷ رشته بیوتکنولوژی افتخار دیگری را برای دانشکده فنی کاسپین به ارمغان آوردند. همچنین آقای محمد شفیعی رتبه ۱ بیست و سومین المپیاد علمی - دانشجویی منطقه ۲ کشور را به خود اختصاص داد. "