قابل توجه کلیه نو دانشجویان کارشناسی ارشد سال 1400دانشکده فنی کاسپین (9 آبان)

قابل توجه کلیه نو دانشجویان کارشناسی ارشد سال 1400دانشکده فنی کاسپین (9 آبان)


بدین وسیله به اطلاع می رساند، لازم است دانشجویان کارشناسی ارشد  1400 در همه رشته ها طبق برنامه اعلام شده دانشکده وارد سامانه جامع آموزش شده و اقدام به ثبت دروس خود بنمایند. 

قابل ذکر است با توجه به تاخیر در آغاز کلاسها سقف تعداد واحد های قابل اخذ حداکثر 9 واحد است.

برنامه نیمسال اول 1401-1400 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی کاسپین

برنامه نیمسال اول 1401-1400 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی کاسپین

برنامه نیمسال اول 1401-1400 کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده فنی کاسپین