قابل توجه متقاضیان وام های دانشجویی

قابل توجه متقاضیان وام های دانشجویی


    به استحضار می رساند از نیمسال جاری متقاضیان وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علاوه بر ثبت درخواست در سامانه گلستان می بایست از پانزدهم مهر ماه نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیز اقدام نمایند و چنانچه فقط در یکی از سامانه ها، درخواست وام را ثبت نمایند از دریافت وام محروم می شوند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو شایسته به اطلاع دانشجویان ذینفع رسانده شود.

ضمناً مبالغ برخی از وام ها از نیمسال جاری افزایش یافته است که فایل پیوست جهت استحضار و بهره برداری ارسال می شود.

شرایط ویژه بهره مندی از وام های دانشجویی