قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی اسکان در خوابگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی اسکان در خوابگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


دانشجویانی که به منظور انجام پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد خود و استفاده از محیط آزمایشگاهها نیازمند اسکان در خوابگاههای دانشکده هستند؛ لازم است پس از تکمیل فرمهای پیوست و همچنین دریافت گواهی سلامت از هریک از مراکز بهداشت و درمان سطح کشور و پزشکان معتمد، مدارک خود را به امور خوابگاهها آقای شکوری تحویل نمایند تا در خصوص اختصاص خوابگاه به واجدین شرایط اقدام شود. متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با امور خوابگاههای دانشکده تماس حاصل نمایند.شایان ذکر است فرصت ارائه درخواست تا 16 مهرماه بوده و پس از آن هیچگونه درخواست جدیدی پذیرفته نخواهد شد.

فرم خود اظهاری

فرم تقاضای اسکان موقت

فرم تعهد رعایت نکات بهداشتی

با تشکر امور دانشجویی دانشکده فنی کاسپین