قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی که درس سمینار را اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی که درس سمینار را اخذ نموده اند


به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد که درس سمینار را اخذ نموده اند می رساند، بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشکده مورخ ۲۲/ ۴/ ۹۹ جلسات سمینار بصورت مجازی در نیمه دوم مرداد ماه برگزار خواهد شد. جزئیات برنامه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.