قابل توجه دانشجویان محترم (کارشناسی و کارشناسی ارشد) که درس مشترک با دانشجویان جدید الورود اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان محترم (کارشناسی و کارشناسی ارشد) که درس مشترک با دانشجویان جدید الورود اخذ نموده اند


به اطلاع دانشجویان محترم (کارشناسی و کارشناسی ارشد) که درس مشترک با دانشجویان جدید الورود اخذ نموده اند می رساند، بر اساس اعلام شفاهی معاونت محترم آموزشی دانشگاه این دروس پس از ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بصورت فشرده (حداقل هفته ای سه جلسه) برگزار خواهد شد.

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی کاسپین